Hazır Giyim Sektörü'nde Pandemi


Barış Düzel( DAGI CEO'su )
16 Kasım 2020


Dijital CEO - Pandemi sonrasında tüketicilerde kalıcı olacağına inandığınız davranış değişimleri var mıdır ? Salgın sonrası tüketicilerdeki dönüşüme dair öngörüleriniz nelerdir ? Hazır giyim sektörü açısından değerlendirebilir misiniz ?

Aslında pandemi sonrası sadece son tüketici davranışları değil, bununla birlikte bir çok sistemde değişimler olacağını zaten biliyoruz. Yeni bir istihdam modeli, emek yoğun işletmelerin kırılganlıklarının artması, eğitim sisteminin metod ve içerik değişimlerinin olması gibi esaslı değişimlerin daha hissedilir ölçüde hızlanacağına şahit olacağız.

Hazır giyim sektörü açısından ise bu değişimi ikiye ayırabiliriz.

İlki ekonomik kısıtların zorunlu kılacağı değişimler. Tüketicilerin önemli bir kısmında, Ağustos ayında yapılan bir çalışmada bu oranın %33 olacağı gösterilmişti, harcanabilir gelirde kendilerini pandemi öncesi döneme göre daha kısıtlı hissedecekleri bir dönem bizi bekleyecek. Bu tüketicilerin sepetlerinin ve alışveriş frekansının düşmesini bekliyoruz. Özellikle on-line da daha fazla fırsat alışverişi bekleyen ve offline dan uzaklaşmasını öngöreceğimiz tüketiciler bunlar olacak. Yine ekonomik kısıtlar altında değerlendirilmesi gereken bir diğer kesim ise harcanabilir gelirinde bir düşüş olmasa da pandemi döneminde farklı harcama alışkanlıkları geliştirmiş kişilerin cüzdanlarından hazır giyime ayıracakları payın düşmesi şeklinde olacak. Biliyorsunuz insanlar dünyada evlerinde oldukları bu sürede hiç denemedikleri mutfakları kesfetmeye başladılar, kişisel yeteneklerine uzaktan eğitimlerle daha fazla yatırım yapmaya bütçe ayırmaya başladılar. Yeni teknolojiler ve dijital platformların harcamalardaki paylarının artması doğal olarak hazır giyim sektörünün alacğaı payın düşmesine etki edecektir.

Değişimin ikinci boyutu ise davranışsal düzeyde yeni tutumlar gelişmesi yönünde olacaktır. Hepimizin tercihlerinde daha bilinçli olduğunu hissetmek yönünde bir arzusu var. Bunu destekleyecek sekilde harcamaların daha fazla bir sekilde kişisel değer, tavırlar ile yönlendirilme niyeti olacağını düşünüyorum. Çevre –Doğal yaşam dengesi duyarlılığı, yerel iş gücü piyasasını desteklemek, tedarik zincirinde daha adil ve şeffaf süreçleri görmeyi tüketiciler daha çok isteyecekler.
Peki tarif ettiğiniz bu yeni davranışları şirketlerin nasıl bir tutum geliştirmelerini gerektirecek?

Öncelikle tüketicilerdeki yeni beklentilerin şirketler için diğer herhangi bir piyasa değişkeni gibi görülmemesi çok kritik. Müşteriye taahhüdümüzün ne olacağını çok kökten bir şekilde yeniden tasarlıyor gibi önümüze almamız gerekiyor. Aksi hazır giyim sektörü için orta vadede sarsıcı ve işletmenin devamlılığını tehdit edecek bir tutum olacaktır.

Güven, samimiyet, ilişkilerde daha organik bağ oluşturmak zaten pandemi öncesinde de hayatımızda daha çok yer istiyordu. Ancak pandeminin etkisiyle tüketicinin markalarla güven ilişkisi belirleyici olacak.

Üst düzey bir yönetici olarak sizce CEO’ların dijital ajandaları ne gibi değişimlere uğrayacak ? Neleri öncelendireceklerini düşünüyorsunuz ?

Aslında sorunuzun ikinci kısmı sanırım daha iyi bir tanım geliştiriyor. Ajandalarımıza tabi ki yeni maddeler eklenecek ancak esas olan mevcutları önceliklendirme ve daha hızlı yol almak olacak.

Talebin hem küresel salgın hem de olası benzer tüketici davranışlarındaki değişimine bağlı olarak dalgalanması gerçeğine, çalışma sermayesini de gözeterek, işletmelerin yanıt verebilmesi en başta gelen konulardan olacak. Bunun için karar alma süreçlerinin esnekliğini , kalitesini ve boyutlarını geliştirmek gerekiyor. Bu da ancak ajandalardaki dijital araçların iş süreçlerinin bir parçası haline getirerek mümkün olacaktır.

Örnek vermem gerekirse, talep tahminleme ve buna bağlı sezon planları biliyorsunuz hazır giyim sektöründe neredeyse bir yıl önceden plan yapmayı gerektirmekteydi. Kullanılan algoritmalar eski veriler üzerine modelleme geliştirmekteydi. Ancak artık baz alınan datanın hatalı sonuç üretme riski yukseldi. Bu durumda bizim tedarik zincirinin her bir aşamasını deyim yerindeyse otopsisini yaparak tepki sürelerimizi kısaltacak geliştirmelerle, en çok da teknolojik ve dijital geliştirmeleri uygulayarak yapabiliyor, planlıyoruz. Dijitalleşmiş tahmin ve iş modellerini iş ortaklarımızla birlikte geliştiriyoruz. Daha az stokla daha etkin bir ilk dağılım, satanı tamamlama ve tüm kanallar arasında transfer yönetimini tamamen modelleme kullarak çok etkin bir şekilde hayata iş ortağımız olan firmalarla geçirdik.

Bunu takip edecek hamlelerimiz, fiyat yönetiminin de artan değişkenlerle birlikte daha karmasık bir modelleme yönetmemiz olacak.

Alışveriş deneyiminin özellikle online da müşteri için daha rahat, hızlı ve açık bir iletişimle yapıldığından emin olmak yine önemli bir ajanda maddemiz. Bunun için gelişmiş bir RFM uygulamamız bulunuyor ve buradan beslenecek bir otomatik online ticari kararlarda otomatik aksiyon alacak modeller geliştirmeye çalışıyoruz.

Mağazalarımız uzaktan daha etkili bir şekilde ziyaret edebiliyoruz. Mağaza çalışanlarımız ve yurtdışında bayilerimizle uzaktan erişim ve yapılandırılmış formatlarla eskisinden daha sık temas kurabilmeye başladık .

Toparlayacak olursam CEO ların şirketleri ile ilgili muhtemelen ajandaları uzun bir süre yeni maddelerle kalabalık olacaktır. Bu konularla birlikte CEO ların sistemin paydaşlarıyla daha yoğun bir etkileşime girmesinin sadece şirketleri için değil tüm sistemin olgunluğu için de oldukça kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şahsen tedarik zincirindeki paydaşlarımızla, dijital iş süreçleri ile ilgili yoğun geliştirme içind olan firmalarla ne kadar yakın durup açık ve samimi bir temas kurarsam esasında onların da müşteri beklentisini daha direkt, organik ve hızlı aldıklarını görebiliyorum. Bu da hem hızlanmamız hem de son noktada müşteriye sunulan hizmet ve ürün kalitesinin gelişmesi ile faaliyetlerimizin ödüllendirilmesi demek oluyor.

Yeni göreviniz ile Hazır Giyim sektörünün önemli bir kurumunda Genel Müdür olarak atandınız. Sizden beklentiler nelerdir ? Siz ilk olarak hangi konularda adımlar atmayı düşünüyorsunuz ?

Değindiğimiz konuların dışında, Şirketin stratejik önceliklerini hızlıca yeniden tanımlıyoruz.

Şirketin teknolojik altyapısına kabaca bir restart edip yeni nesil dijital ödeme araçları, 3. Taraf yeni nesil kargo süreçleri gibi ihtiyaçlara yanıt verecek bir olgunluğa çıkarmak öncelikle aksiyon alacağım konuslardan biri olacak.

Değişime, gelişmelere adapte olmak, daha doğrusu adaptasyonu daha hızlı sağlamak için gerekli organizasyonel gelişimler basta olmak üzere iş yapışlarını önümüze almış durumdayız.

İşlerimizi yönetirken aldığımız kararları önümüze çektik ve bu kararların kalitesini nasıl artırabileceğimizi, kurumsal reflekslere nasıl dönüştürebileceğimizi yönetim ekiplerimiz başta tüm çalışanların katıldığı aktif bir süreçle yeniden tasarlıyoruz.

Rekabette fiyat yönetimi çok agresif bir seviyeye konumlanmış durumda. Rekabeti marka konumlandırma ve fiyat yönetimi açısından tüm aksiyonlarmızla uyumlu bir stratejik netliğe kavuşturmak bizim için önemli bir yeni döneme ilişkin gündemimiz olacak.

Teşekkür ederiz, eklemek istediğiniz bir sey var mı?

Her yeni durum gibi pandemi sonrası da daha büyük fırsatları beraberinde getiriyor. Yenilik getiren şirketler yeni dönemde çok önde olacaklar. Bununla birlikte bu yeniliğin ancak hızlı karar alan ekiplerce ortaya konabileceği de açık. Bize düşen de pandemi sonrası eski dünyanın alışkanlıklarına dönmeyi beklemek değil dönüşümü kabul edip şirketlerimizin çevikliğini sağlamak ve müşteri beklentilerine doğru bir yanıt geliştirmek olmalı.